Z hradu na hrad

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Časová náročnost: do 600 min
  • Občerstvení: viz text
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

z hradu Žebrák na hrad Krakovec (cca 35km)

Z obce Točník po červené turistické značce směr Zbiroh, do lesa Rošoška, k obrázku sv.Veroniky pod Holým vrchem (skály s předkeltským osídlením, výhledy) na rozcestí se zelenou značkou (6,2 km)

– dále po zelené značce do vsi Líšná(1,6 km), hájovna Na Chrastech - pobyty Mikoláše Alše (sestra), kostel Sv.Václava na návsi s rybníkem z roku 1169 postavený sedláckou rodinou Opatrných, tajemný dům čp.7

– pokračujeme po zelené značce na zříceninu hrádku Řebřík severozápadně od Líšné(2 km), na tomto místě stála do 16. století, dnes již zaniklá, ves stejného jména, skrovné terénní stopy po vsi a hradu, z vesnice pozůstal kostel Sv.Petra a Pavla, připomínaný již roku 1341, přestavěný barokně roku 1726, křížová cesta Adriany Skálové, příležitostné koncerty vážné hudby

– dále po zelené značce přes kohoutovské polesí k Jankovskému mlýnu na Zbirožském potoce(6,3 km), možnost koupání, lidová architektura v nedalekém Ostrovci a mlýně, filmování „Ranč U zelené sedmy“, možnost odbočení k přírodní rezervaci Skryjská jezírka skalnatým kaňonem Zbirožského potoka a zpět na trasu se vrátit od Podmokelského mlýna po silnici do Podmokel (cca 3km navíc)

- pokračujeme po zelené značce nad údolím Vejvanovského potoka (vyhlídka, skály) až do Podmokel (4 km), první písemná zmínka o obci pochází z roku 1045, kdy český kníže Břetislav I. věnoval osm poddaných ve
vsi Podmoklech (in villa Podmocleh) Břevnovskému klášteru, vesnická památková zóna, zámeček se znakem Michnů z Vacínova, sochy: Kalvárie, Panna Marie Immaculata, Sv.Jan Nepomucký, za vesnicí v roce 1771 nalezen keltský pokladu (roztaven Fürstenbergy, odbočka ze značky), pomník odbojové skupiny Františka Froňka z Podmokelského mlýna,

- stále po zelené značce do Zvíkovce(2 km),  hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní zámek, sloup Sv.Františka na návsi, 3 hostince, kemp, ubytování, půjčovna lodí, most přes Berounku

– dále po červené turistické značce k ústí potoka Javornice do Berounky(1,5 km)

– po červené značce nádherným údolím potoka Javornice až k Machovu mlýnu u ústí Šípského potoka do Javornice (5 km), tradiční skautské tábory již od 1.republiky, přírodní rezervace Dubensko, samota Čertovec, bývalý Kubův
mlýn, osadu Marek (křížení zelené značky), Machův mlýn(ubytování)

– odbočíme doprava po červené značce přes Jankovic mlýn na hrad Krakovec (3 km), stavebníkem hradu, založeného 1311, byl křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok, vedoucí královské dvorní hutě a jeden z oblíbenců krále Václava IV. Hrad jím zbudovaný byla velkolepá výtvarně vyspělá luxusní stavba, směle konkurující obytným komfortem hradům královským. Roku 1414 zde hostil Jindřich Lefl z Lažan Jana Husa před cestou do Kostnice 

nocovat můžete na nedalekém Uhrovic mlýně a ráno se svézt na velbloudovi nebo koni (6km)


Tipy na výlet

velký okruh jen po žluté značce (cca 24km)

velký okruh po zelené (cca 26 km)

středně dlouhý okruh v okolí (cca 12km)